top of page

LEADER-gebieden in Nederland

De 20 Nederlandse LEADER-gebieden vormen samen met LEADER Netwerk Nederland (LNN). LNN zet zich in voor het onderling delen van kennis en ervaringen en het op landelijk niveau uitdragen van het LEADER-gedachtengoed
Kaart_LEADERgebieden.png
bottom of page