top of page

LEADER in Europa

logo ELARD.jpg

ELARD

ELARD is een internationale non-profitorganisatie die is opgericht om de kwaliteit van leven op het platteland te verbeteren, gebieden en hun bevolking in stand te houden door middel van duurzame, geïntegreerde lokale ontwikkeling. ELARD brengt op Europees niveau lokale actiegroepen samen, die zich inzetten om alle belanghebbenden te betrekken bij plattelandsontwikkeling op lokaal niveau. Bijna 2200 Lokale Actiegroepen, waaronder de 20 Nederlandse, zijn bij ELARD aangesloten

ENRD logo.png

ENRD

ENRD staat voor European Network for Rural Development en is de centrale hub voor de uitwisseling van kennis rond het beleid, de programma's en de projecten op het gebied van plattelandsontwikkeling. 

De informatieuitwisseling vindt plaats via hun website, publicaties en het organiseren van een grote hoeveelheid bijeenkomsten. 

Er is ook veel informatie te vinden over het LEADER-programma

bottom of page